Tiskové zprávy WWW.MITSUBISHI-MOTORS.CZ
Informace jsou platné ke dni 24.6.2017

Tokio, 15.6. 2009Tisková zpráva

Ekologická vize Mitsubishi Motors do roku 2020

S výhledem do roku 2020, kdy Mitsubishi Motors Corporation (MMC) oslaví 50. výročí svého založení, oznámila společnost 5.6. „Ekologickou vizi skupiny Mitsubishi Motors do roku 2020”, ekologickou strategii pro blízkou budoucnost, jejímž cílem je maximálně využít výhod přinášených vozy EV (Elektromobily, hybridní vozidla nabíjená ze zásuvky a jiná vozidla poháněná elektřinou).

Nová ekologická vize naznačuje závazky Mitsubishi Motors v oblasti vývoje technologií – v čele s technologiemi pro vozy EV – a v oblasti snížení dopadu na životní prostřední její obchodní činnosti jako celku. Protože směřuje skupinu Mitsubishi Motors ke spolupráci se zákazníky i společností obecně při vytváření přijemného životního prostředí
s nízkým obsahem emisí CO2, zahrnuje Ekologická vize 2020 také nedávno oznámenou podtrhující linku firemního poslání „Drive@earth”.

Aby bylo dosaženo cílů a úkolů stanovených v Ekologické vizi skupiny MMC do roku 2020, soustředí společnost Mitsubishi Motors své zdroje na přístup opírající se o tři pilíře „Výrobky & Technologie,” „Firemní aktivity” a „ Spolupráce se společností”.


Výrobky & technologie:

Podpora vývoje a využití technologií vozů EV

Cíl pro rok 2020: Dosažení takového výrobního objemu, ve kterém bude nejméně 20% tvořeno vozy EV

Omezení dopadu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu vozidla

Cíl pro rok 2020: Snížení globálních emisí CO2 v průměru o 50%


Firemní aktivity:

Zvýšení úrovně aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí, a to stanovením nových ekologických norem pro všechny oblasti firemních aktivit

Cíl pro rok 2020: Snížení emisí CO2 na jedno vozidlo v průběhu jeho výroby o 20% v porovnání s hodnotami roku 2005

Zintenzivnění firemních aktivit podporujících široké využití vozů EV


Spolupráce se společností:

Vytvořit příjemné životní prostředí s nízkým obsahem emisí CO2 ve spolupráci se zákazníky a se společností jako celkem

Posílení příspěvku k ochraně globálního životního prostředí prostřednictvím aktivit v rámci zachování životního prostřední na lokální úrovni


V souvislosti s oznámením své ekologické vize odhalila společnost Mitsubishi Motors Corporation sériovou verzi modelu i-MiEV, elektromobilu (EV) nové generace a uvedla ho jako „průkopníka, který otevře dveře do dalších 100 let naší automobilové společnosti”. Model i-MiEV půjde do prodeje na japonském trhu již koncem července letošního roku.

Společnost Mitsubishi Motors očekává, že ve fiskálním roce 2009 dodá přibližně 1 400 vozů i-MiEV japonským firmám a místním úřadům. Společnost plánuje zahájit prodej vozu i-MiEV na domácím japonském trhu soukromým osobám v dubnu 2010 a objednávky začne přijímat koncem července tohoto roku.


Dovozce ČR: M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Zákaznické centrum: 800 808 808, www.mitsubishi-motors.cz