Tiskové zprávy WWW.MITSUBISHI-MOTORS.CZ
Informace jsou platné ke dni 24.6.2017

Tokio, 27.8. 2008Tisková zpráva

Mitsubishi Motors oznámilo výsledky výroby, prodeje a vývozu za červenec 2008

Společnost Mitsubishi Motors Corporation dnes oznámila výsledky výroby, stejně jako prodeje a vývozu za červenec 2008.

Celková výroba a výroba v Japonsku

Celková výroba dosáhla 113 538 vozů, což představuje pokles o 0,9 % oproti červenci 2007 a současně pokles pátým po sobě jdoucím měsícem od března 2008. Z celkové výroby činila výroba v Japonsku 74 909 vozů, tj. celkové zvýšení o 11,1 %, v kategorii osobní vozy pak o 12,1 % a u LUV vozů o 4,0 %. Navíc se jedná o 22. po sobě jdoucí měsíc meziročního nárůstu. Tento byl způsobem především nárůstem 53,5 % u nového Outlanderu (16 232 ks), který se i nadále velice úspěšně prodává na evropských i čínském trhu, a dále pak 18,0% nárůstem u vozu Lancer (27 585 ks), který vykazuje opravdu silné prodeje v Rusku, severní Americe, na Středním východě a afrických trzích.

Prodej v Japonsku

Celkový prodej v Japonsku dosáhl 15 393 vozů, tj. 9,2 % meziroční snížení a 11. po sobě jdoucí měsíc poklesu od září 2007. Celkově činil prodej v osobních vozech (registrace a mini-vozy) 11 335 vozů a v LUV 4 058 vozů, což je snížení o 9,2 %, resp. 9,3 %. Nárůst však zaznamenal model Colt a Pajero mini (11 %, resp. 9,4 %).

Výroba v zahraničí

Zahraniční výroba činila za měsíc červenec 38 629 vozů, tj. 18,1 % snížení oproti červenci loňského roku. Současně jde o pátý po sobě jdoucí měsíc poklesu. V rozdělení na regiony zaznamenaly asijské výrobní závody v MMPC)* na Filipínách a v KRM)** v Indonésii zvýšení o 17,8 % a 59,6 %. V severní Americe byla výroba 4 244 ks, což představuje snížení o 26 % a je pochopitelnou reakcí na celkový pokles prodejů na americkém trhu.

)* MMPC: Mitsubishi Motors Philippines Corporation
)** KRM: Krama Yudha Ratu Motors

Vývoz z Japonska

Celkový vývoz z Japonska činil 47 119 vozů, tj. 5% nárůst oproti červenci 2007 a 21. po sobě jdoucí měsíc meziročního nárůstu. Vývoz do Evropy byl 19 751 vozů a tedy nárůst o 6,5 % oproti loňskému červenci. Zvýšení vyplývá zejména ze skutečnosti silných prodejů v Rusku a na Ukrajině.

  červenec 2008 finanční rok 2008 ('08/04 - '08/7) kalendářní rok 2008 ('08/01-'08/07)
objem meziroční (%) objem meziroční (%) objem meziroční (%)
Domácí výroba Osobní vozy 66,2 112.1 244,1 108.4 405,56 111.6
Lehké užitkové vozy (LUV) 8,71 104.0 26,57 100.5 43,29 97.9
celkem 74,91 111.1 270,67 107.5 448,85 110.1
Osobní vozy registrace 5,52 93.8 17,3 83.2 36,57 90.7
mini-vozy 5,81 88.2 22,13 86.5 44,76 84.2
celkem 11,34 90.8 39,43 85.0 81,33 87.0
Domácí prodej )* Lehké užitkové vozy registrace 405 72.2 1,71 81.2 2,83 83.9
mini-vozy 3,65 93.3 13,47 93.6 23,05 90.9
celkem 4,06 90.7 15,17 92.0 25,89 90.0
Registrace celkem 5,93 91.9 19 83.0 39,41 90.2
Mini-vozy celkem 9,47 90.1 35,6 89.1 67,81 86.4
GRAND TOTAL 15,39 90.8 54,6 86.9 107,22 87.7
Vývoz Osobní vozy 45,6 104.3 192,22 110.5 327,8 121.6
Lehké užitkové vozy 1,52 129.5 4,78 94.9 7,23 96.4
Celkem 47,12 105.0 196,99 110.0 335,04 120.9
Výroba Domácí výroba 74,91 111.1 270,67 107.5 448,85 110.1
Výroba v zahraničí 38,63 81.9 151,72 78.4 242,32 84.7
celkem 113,54 99.1 422,38 94.9 691,16 99.6

)* Včetně importu do Japonska // Bez trucků a autobusů, vzhledem k tomu, že tato výroba je od ledna 2003 v samostatné divizi Mitsubishi Fuso Truck a Bus Corporation // Platné od října 2006: "Delica Wagon" a "Pajero" (nebo také "Montero" či "Shogun") – tyto vozy byly dříve započítávány do lehkých užitkových vozů, ale nyní jsou v kategorii osobních vozů


Dovozce ČR: M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Zákaznické centrum: 800 808 808, www.mitsubishi-motors.cz