Tiskové zprávy WWW.MITSUBISHI-MOTORS.CZ
Informace jsou platné ke dni 17.8.2017

Praha, 30. 5. 2008Tisková zpráva

Na českém trhu se objevily individuálně dovezené vozy Mitsubishi,
které nejsou určeny pro evropský trh

Od konce roku 2007 se na českém trhu začaly objevovat individuálně dovezené vozy značky Mitsubishi Motors, které nejsou určeny pro evropský trh a neplní základní homologační požadavky nutné pro registraci jak v České Republice, tak na celém evropském trhu.

Společnost M Motors CZ s.r.o., která na českém trhu japonskou značku Mitsubishi Motors oficiálně zastupuje, podala po zjištění uvedeného nezbytné oznámení na ministerstvo dopravy, aby podniklo další kroky a informovalo také všechny městské úřady s rozšířenou působností, zodpovědné za registrace nových vozů a STK stanice.

Ve většině případů jde o modely Pajero a L200. Jedná se o vozy určené pravděpodobně pro trhy Spojených Arabských Emirátů. Jejich specifikace však absolutně neodpovídají evropským směrnicím a tedy ani schváleným modelům Mitsubishi. Tato skutečnost má několik dalších závažných důsledků:

  • na tyto vozy se v žádném případě nevztahuje celoevropská záruka Mitsubishi Motors;
  • vozy neplní emise dle normy Euro IV a nejsou vybaveny systémem E-OBD;
  • při opravách vozů nelze použít evropské dílenské příručky, platné příručky pro výše uvedené vozy nejsou u autorizovaných servisů k dispozici;
  • při kontrole vozů nefunguje diagnostika, neboť není k dispozici potřebný software;
  • homologační štítek nesplňuje požadavky EU směrnic;
  • vozy nejsou schváleny dle příslušné směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu;
  • vozy nemusí být vybaveny imobilizérem, často nemají airbagy (platí pro L200);
  • vozy neplní směrnice pro zadní ochranná zařízení proti podjetí (nárazníky) – (platí pro L200);
  • vozy nejsou vybaveny systémem naklápění světel z místa řidiče a nemají zadní světlomet do mlhy (platí pro L200).

Všechny tyto uvedené skutečnosti ve svém důsledku způsobí, že takovýto individuálně přivezený vůz nemůže být v České Republice zaregistrován. Některé tyto vozy mohou být vybaveny i německými registračními doklady, ale to v žádném případě není důkazem plnění evropských směrnic a není možné tyto vozy ztotožnit s dosud schválenými modely na českém trhu.

Vozy jsou sice na první pohled velice podobné těm evropským, nicméně jejich původ je rozpoznatelný podle identifikačního štítku, který má část údajů uvedenou v arabštině, v některých případech i podle identifikačního čísla vozu, tzv. VINu vozu.


Dovozce ČR: M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Zákaznické centrum: 800 808 808, www.mitsubishi-motors.cz