Služby technického úseku WWW.MITSUBISHI-MOTORS.CZ
Informace jsou platné ke dni 24.7.2017

Služby technického úseku


Společnost M Motors CZ s.r.o. jako akreditovaný zástupce výrobce Mitsubishi Motors pro vozy kategorie M1 osobní a N1 nákladní (s přípustnou hmotností do 3500 kg) nabízí majitelům vozidel služby zástupce výrobce. Jménem výrobce vydáváme technická stanoviska a potvrzení pro STK a odbory dopravně správních agend obcí s rozšířenou působností.

Pro vydání příslušného potvrzení je třeba vyplnit “Žádost o poskytnutí služeb TÚ MMCZ” a zaslat jí na níže uvedenou e-mailovou adresu. Každý druh potvrzení vyžaduje rozdílné podklady, ty základní jsou uvedeny pomocí číselných indexů v žádosti. Příslušné podklady zašlete vždy spolu s vyplněnou žádostí. Další podklady mohou být vyžádány v průběhu řízení.

Ceník služeb je uveden v příloze “Ceník služeb TÚ MMCZ”.

Platba a převzetí potvrzení (zvolte způsob a uveďte do žádosti):

  • 1/ Lze převzít osobně v sídle naší společnosti M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, Praha 4, po uhrazení poplatku v hotovosti při převzetí.
  • 2/ Lze vyzvednout u autorizovaného dealera Mitsubishi. Společně s předáním potvrzení bude dealerem Mitsubishi vystavena faktura na částku dle ceníku, kterou je nutné uhradit v místě dealera.
  • 3/ Lze poštou až po uhrazení (převodem z účtu) námi vystavené a zaslané faktury za potvrzení na účet M Motors CZ s.r.o. (nevyžaduje osobní převzetí) – variabilní symbol platby je číslo faktury.

Kontakt:

Technický úsek M Motors CZ s.r.o.
Zuzana Horová, e-mail: horova.zuzana@mitsubishi-motors.cz, tel.: 296 574 501

Ke stažení:Dovozce ČR: M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Zákaznické centrum: 800 808 808, www.mitsubishi-motors.cz