Mitsubishi butik WWW.MITSUBISHI-MOTORS.CZ
Informace jsou platné ke dni 25.4.2017
Dovozce ČR: M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4
Zákaznické centrum: 800 808 808, www.mitsubishi-motors.cz